به نام خدا               سوالات درس علوم کلاس ششم ابتدایی در آبان 1391

                            نام ونام خانوادگی .........................

 

ردیف

متن سوال

بارم

1

گزینه صحیح را علامت بزنید . هر مورد 25/ نمره

1-      یک ازمایش خوب چه نوع آزمایشی است ؟

الف – تکرار پذیر باشد                                  ب –با وسایل ساده بتوان آن را انجام داد  

ج –در آزمایشگاه انجام می گیرد                       د – الف وب هر دو صحیح است          

 

2 –کدام مورد جزو مواد طبیعی نیست؟

الف –سنگ                                        ب – چوب     

ج – چرم                                           د – لاستیک    

 

3 –اولین بار مسلمانان در کدام شهر به دانش ساخت کاغذ دست یافتند ؟

الف – بلخ                 ب- مشهد          ج –سمرقند        اصفهان   

 

4- برای بی رنگ کردن خمیر چوب از چه موادی استفاده می شود؟

الف- اسید استیک      ب- آب اکسیژنه     ج- جوهر لیمو     پرمنگنات پتاسیم        

 

 

 

 

 

 

1

2

درجاهای خالی عبارت های صحیح ومربوط بنویسید. هرمورد 5/ نمره

1- علوم تجربی برپایه  واساس   ................................  استوار است .

2-فلز   ........... به طور گستر ده در کار خانه کاغذ سازی به کار می رود .

3- در سوره ی  ........ از قدرت واستحکام ومنافع آهن برای انسان سخن به میان آمده است .

4- در خیاطی برای ..............لباس از کاغذ استفاده می شود .  

 

 

 

 

2

3

عبارت های صحیح وغلط را مشخص کنید. هر مورد 5/ نمره

پنبه از راه کشاورزی به دست می آید .         ص           غ 

پشم  را در کارخانه تولید می کنند                ص            غ

 

1

4

پاسخ پرسش های زی را بنویسید .

1-    دو ویژگی فلز آهن را بنویسید . 1 نمره

 

2-      چهار وسیله را که در کار خانه کاغذ سازی از آهن تهیه شده است بنویسید . 1 نمره

 

 

3-      باز یافت به چه معناست ؟ 1 نمره

 

 

4-      چیپس که در کاغذ سازی تولید می شود یعنی چه ؟ 1 نمره

 

5-      کدام کاغذ زیر را می توان باز یافت نمود ؟ چرا ؟ 1 نمره

الف) جعبه دستمال کاغذی                         شانه تخم مرغ 

 

6 – جدول را کامل کنید ؟ 1 نمره

ماده ی به کار رفته در کاغذ

علت استفاده

کلر

 

پلاستیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

جمع بارم

10

 تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم اسفند 1391 | 17:11 | نویسنده : parham |
  • فال حافظ
  • مینی تولز